Menu

Stryktips Guide

I och med att finska Stryktips är ett enormt populärt poolspel, har vi bestämt oss för att skriva en separat guide för vad som gäller för kupongerna hos Veikkaus. Alla spelformer du hittar i våra vanliga Stryktipsförslag på startsidan varje lördag finns med här. Vanliga strörader, system och H-system gör att finska och svenska spelkuponger liknar varandra.

Det spelar egentligen ingen roll, vilket land du köper kupongen i. Denna guide fokuserar dock just på finska Stryktips. Även ni som köper Svenska Spels tipskuponger eller lämnar in era tips på nätet, kommer att dra nytta av denna artikel. Här hittar ni all viktig information som krävs för att spela kupongen på lördagar.

Lämna in kupongen

Varje vecka är det dags att lämna in kupongen. Idag gör vi oftast detta på nätet. För detta krävs ett konto hos Svenska Spel hemsida eller på en annan sida som erbjuder Stryktips. Du kan växla mellan spelformerna med länkarna längst upp på kupongen. Strörader och system i Stryktips kan också spelas som snabbspel och delvis som snabbspel.

Börja spelet alternativt kuponginlämningen genom att välja det stryktipsobjekt du vill satsa på. Välj en markering (1X2) för varje match. Klickar du på en markering som redan är vald, avlägsnas den. Du kan också tömma hela rutfältet genom att klicka på länken Töm rutfältet uppe till höger på kupongen.

När du har gjort alla markeringar kan du flytta raden till spelportföljen med tangenten som anger att du är färdig. Om raden inte har alla markeringar som behövs, aktiveras inte denna tangent. Spelar du finska Stryktips? Objektens spelfördelning får du fram genom att kryssa för fältet Spelfördelning uppe till höger på kupongen, och de gällande vinstandelarna för din rad får du fram genom att klicka på länken Visa vinstandelar under rutfältet.

Spela system i Stryktips

Under rutfältet ser du radens storlek och pris. I fältet ”Fyll i kupongen till prisgränsen” under rutfältet kan du bestämma priset på det önskade systemet. När du klickar på tangenten som fyller i kupongen, fylls kupongen med ett system i enlighet med den prisgräns du fastställt. När systemet är färdigt kan du flytta den till portföljen med tangenten som anger att du är färdig.

Spela H-system i Stryktips

Välj en minimigaranti (bästa resultatet -1, -2 eller -3) högst uppe på kupongen och det önskade H-systemet i rullgardinsmenyn. Välj så många tecken som H-systemet anger för din spelrad. Om du har gjort för få markeringar, ser du de objekt du valt under kupongen. Tangenten som anger att du är färdig aktiveras först när alla markeringar har gjorts.

Spela Mini Stryktips sidospel

I Finland spelar du MiniStryktips vid sidan av ett annat stryktipsspel genom att kryssa i rutan MiniStryktips i nedre högra hörnet av spelkupongen. Du deltar alltså i Mini Stryktips med samma markeringar som du har valt för ditt huvudstryktips i motsvarande matcher.

Ifall ditt huvudstryktips är ett h-system, deltar Mini Stryktips som komplett system. Radantalet i Mini Stryktips syns inte direkt på spelkupongen, som då det gäller huvudspelet. Du får reda på systemets pris genom att multiplicera antalet markeringar i respektive match med varandra och med insatsen.

Spelportföljen

De flyttade raderna visas i spelportföljen. I spelportföljen i Stryktips finns plats för 11 rader, som är det största antalet rader som kan spelas på en kupong. I portföljen finns plats för fyra system- eller H-systemspel åt gången. De gällande vinstandelarna för raderna i spelportföljen visas när du klickar på länken Visa vinstandelarna.

Du kan se ditt spel och priset på spelet i spelportföljen. Du kan redigera en rad i portföljen genom att klicka på redigeringsikonen under raden. Du kan avlägsna en rad i portföljen genom att klicka på krysset under raden. Genom att klicka på länken för tömning av raderna upptill på sidan kan du avlägsna alla rader. Längst ner i portföljen finns en räknare som visar hur mycket spelet kostar. När ditt spel är färdigt, klicka på Gå till betalning eller flytta spelet till köpkorgen.

Betala för spel

På följande sida godkänner och betalar du ditt spel. Du spelar via ditt spelkonto, och det är också på spelkontot som vinsterna inbetalas.

Du kan logga in på spelkontot i vilket skede av spelet som helst genom att använda inloggningsrutan som finns högst uppe på sidan. I spelportföljen ser du de valda raderna tillsammans med priset på ditt spel. Kontrollera uppgifterna och klicka på Betala Stryktips. Om du vill annullera eller redigera din rad, kan du göra det med hjälp av ikonerna längst ner till vänster på sidan. Om du inte har loggat in på spelkontot ännu, kan du mata in ditt spelarsignum och lösenord i portföljen.

Uppgifter om spelet

Efter att du har betalat och godkänt spelet ser du saldot på ditt spelkonto högst uppe på sidan och under ditt spel. Uppgifterna sparas i Veikkaus spelsystem i ett års tid. Du kan också skriva ut uppgifterna om spelet genom att klicka på tangenten Skriv ut längst ner på sidan. För att spela Stryktips på nytt, klicka på länken som anger att du vill återvända uppe på sidan.

Stryktips matematiken

Sannolikheten att få 13 rätt i en kolumn är 1 : 1 594 323. Detta kalkylerar man genom att multiplicera de tre möjliga resultaten i varje match med varandra, alltså tre i trettonde potens, 3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3 = 1 594 323.

Vinstfördelning och vinstklasser

Stryktips med 13 spelobjekt

Notera att allt i denna guide som gäller matte och Stryktips statiskt gäller finska kupongen.

 • 13 objekt rätt 27 %
 • 12 objekt rätt 9 %
 • 11 objekt rätt 9 %
 • 10 objekt rätt 18 %.

Från stryktips överförs 2 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer.

b) Om det i vinstklass 13 rätt inte påträffas ett enda vinnande resultat, överförs 15 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer.

 • 12 objekt rätt 27 %
 • 11 objekt rätt 9 %
 • 10 objekt rätt 14 %.

c) Om vinstandelen i vinstklass 10 rätt blir under två (2) euro eller om resultatet 10 rätt inte påträffas, överförs 15 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer. I detta fall är utdelningen i de övriga vinstklasserna följande:

 • 13 objekt rätt 27 %
 • 12 objekt rätt 9 %
 • 11 objekt rätt 14 %.

d) Om det i vinstklass 12 rätt eller i vinstklass 11 rätt inte påträffas ett enda vinnande resultat eller om vinstandelen i vinstklassen blir under två (2) euro, överförs 15 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer. I detta fall är utdelningen i de övriga vinstklasserna följande:

 • 13 objekt rätt 27 %
 • mellersta vinstklass 9 %
 • 10 objekt rätt 14 %.

e) Om det i två vinstklasser inte påträffas ett enda vinnande resultat eller om vinstandelen i vinstklassen blir under två (2) euro, överförs 15 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer. I detta fall är utdelningen i de övriga vinstklasserna följande:

 • högre vinstklassen 27 %
 • lägre vinstklassen 23 %.

f) Om det i tre vinstklasser inte påträffas ett enda vinnande resultat eller om vinstandelen i vinstklasserna blir under två (2) euro, överförs 15 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer. I detta fall när stryktips har endast en vinstklass utdelas 50 % av spelomgångens totalomsättning.

g) Stryktips har en vinstklass, när det i en omgång påträffas ett vinnande resultat i en vinstklass.

När stryktips har endast en vinstklass utdelas 50 % av spelomgångens totalomsättning. Då överförs 15 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer.

Stryktips med 12 spelobjekt

 • 12 objekt rätt 30 %
 • 11 objekt rätt 12 %
 • 10 objekt rätt 21 %.

Från stryktips med 12 spelobjekt överförs 2 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer.

b) Om det i vinstklass 12 rätt inte påträffas ett enda vinnande resultat, överförs 15 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer. I detta fall är utdelningen i de övriga vinstklasserna följande:

 • 11 objekt rätt 38 %
 • 10 objekt rätt 12 %.

c) Om vinstandelen i vinstklass 10 rätt blir under två (2) euro eller om resultatet 10 rätt inte påträffas, överförs 15 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer. I detta fall är utdelningen i de övriga vinstklasserna följande:

 • 12 objekt rätt 38 %
 • 11 objekt rätt 12 %.

d) Om det i vinstklass 11 rätt inte påträffas ett enda vinnande resultat eller om vinstandelen i vinstklassen blir under två (2) euro, överförs 15 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer. I detta fall är utdelningen i de övriga vinstklasserna följande:

 • 12 objekt rätt 38 %
 • 10 objekt rätt 12 %.

e) Om det i två vinstklasser inte påträffas ett enda vinnande resultat eller om vinstandelen i vinstklassen blir under två (2) euro, överförs 15 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer. I detta fall när Stryktips har endast en vinstklass utdelas 50 % av spelomgångens totalomsättning.

f) Stryktips har en vinstklass, när det i en omgång påträffas ett vinnande resultat i en vinstklass.

När Stryktips har endast en vinstklass utdelas 50 % av spelomgångens totalomsättning. Då överförs 15 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer.

Stryktips med 11 spelobjekt

 • 11 objekt rätt 37 %
 • 10 objekt rätt 26 %.

Från stryktips med 11 spelobjekt överförs 2 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer.

b) Om det i vinstklass 11 rätt inte påträffas ett enda vinnande resultat eller om vinstandelen i vinstklass 10 rätt blir under två (2) euro eller om resultatet 10 rätt inte påträffas, överförs 15 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer. I detta fall när Stryktips har endast en vinstklass utdelas 50 % av spelomgångens totalomsättning.

Stryktips med 10 spelobjekt

 • 10 objekt rätt 37 %
 • 9 objekt rätt 26 %.

Från stryktips med 10 spelobjekt överförs 2 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer.

b) Om det i vinstklass 10 rätt inte påträffas ett enda vinnande resultat eller om vinstandelen i vinstklass 9 rätt blir under två (2) euro eller om resultatet 9 rätt inte påträffas, överförs 15 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer. I detta fall när Stryktips har endast en vinstklass utdelas 50 % av spelomgångens totalomsättning.

Stryktips med 9, 8, 7 eller 6 spelobjekt har en vinstklass

Vinstklassen är bästa resultatet och i denna är utdelningen 63 % av totalomsättningen per spelomgång.

Från stryktips med 6-9 spelobjekt överförs 2 % av totalomsättningen per spelomgång att utbetalas som vinster under spelets senare omgångar på det sätt bolaget fastställer.

Till vinstutdelningen på Stryktips kan på det sätt bolaget fastställer läggas en extra utdelningssumma som har influtit genom vinster som överförts och vinstklasser som inte realiserats. En av bolaget meddelad extra utdelningssumma som utdelas under en omgång, och som bolaget meddelat om, kan antingen läggas till utdelningssumman för hela spelet för utdelning till alla vinstklasser eller endast till utdelningssumman för en eller flera vinstklasser.

De medel som influtit ska användas under omgångar som bolaget fastställer, dock senast under följande kalenderår. Användningen av de medel som samlats anges på den objektlista som bolaget ger ut och/eller på den objektlista som finns i bolagets spelsystem.

Om den kalkylerade vinstsumman i en högre vinstklass blir mindre än vinstsumman i en lägre vinstklass, sammanslås vinstfördelningssummorna i dessa vinstklasser, varefter lika stora vinster delas ut i vardera vinstklassen

Stryktips med H-system

Systemspel innebär att man spelar ett större antal rader i ett enda rutfält. Ett komplett system omfattar alla de kombinationer som man kan bilda med de valda numren eller andra spelmarkeringar.

En form av systemspel är de s.k. h-systemen. I ett h-system har man valt ut ett antal kombinationer från det motsvarande kompletta systemet, det är alltså frågan om ett inkomplett system. Varje h-system har ett visst schema enligt vilket spelsystemet väljer ut de s.k. nyckelraderna. Till exempel h-systemet 0 + 4 (bästa resultat -1) innehåller nio rader då det motsvarande kompletta systemet innehåller 81 rader.

Ett h-system garanterar således inte en fullträff fast alla spelmarkeringar skulle vara rätt tippade. Det garanterar endast att det finns en möjlighet till fullträff samt ett antal vinster i lägre vinstklasser. Sannolikheten för att man har en fullträff är den samma som förhållandet mellan h-systemets radantal och det motsvarande kompletta systemets radantal.

Varje h-system har också andra resultatalternativ, och dessas sannolihet visas i tabellerna nedan. Precis som med de kompletta systemen, blir spelavgiften för h-system radantalet gånger radavgiften. Det exakta resultatet i h-system kan inte avläsas direkt ur spelverifikatet.

Urvalet av h-system i Stryktips samt prissättningen

H-systemets pris kalkyleras genom att multiplicera radantalet med radavgiften. T.ex. ett h-system med 92 rader, som innhåller fem del- och tre helgarderade matcher, kostar i Stryktips 1 92 x 0,25 = 23,00 euro.
Läsinstruktion: radantal / delgarderade + helgarderade

 • delgarderad = man har valt markeringarna 1X, 12 eller X2
 • helgarderad = man har valt alla tre markeringar 1X2
 • säker = alla övriga matcher, markerade med antingen 1, X eller 2.

H-systemen indelas i tre grupper enligt deras minimigaranti:

 • minimigarantin är det bästa resultatet minus 1
 • minimigarantin är det bästa resultatet minus 2
 • minimigarantin är det bästa resultatet minus 3

Minimigarantin berättar vilket resultat man åtminstone får då systemet får fullträff. Beakta detta då du väljer h-system. Exempel: Du har spelat ett h-system med minimigarantin -2 och du får 13 rätt. Då har du minst 11 rätt (13 – 2) men även resultaten 13 rätt och 12 rätt är möjliga.

Snabbspel är lättast

Det är möjligt att spela h-system som snabbspel i butikerna. Du du på kupongen har valt spelnummer, typ av h-system samt snabbspel, drar spelterminalen åt dig ett spelsystem av önskad typ.

Du kan också välja partiellt snabbspel. Välj önskat h-system och markera snabbspelrutan samt gör högst 6 markeringar i önskade matcher. Du kan fritt göra hel- och delgarderade markeringar, inom ramen för det h-system du har valt.

Både i totalt och partiellt snabbspel används vid dragningarna en viktning som bygger på distributionen av speltecken i alla dittills spelade spel.

Att rätta ett h-system

Antalet vinstklasser varierar enligt antal matcher:

 • I Stryktips med 13 matcher är vinstklasserna 13, 12, 11 och 10 rätt.
 • I Stryktips med 12 matcher är vinstklasserna 12, 11 och 10 rätt.
 • I Stryktips med 11 matcher är vinstklasserna 11 och 10 rätt.
 • I Stryktips med 10 matcher är vinstklasserna 10 och 9 rätt.

Om ditt h-system visar något av de ovannämnda resultate, lönar det sig att fortsätta granskningen. Varje h-system har sin egen vinstgaranti. I Stryktips utbetalas endast vinster under två (2) euro endast i den översta vinstklassen.

Det lättaste sättet att ta reda på hur många vinstrader du har, är att du spelar via webben eller använder ditt Veikkaus-kort i butiken, och sedan granskar resultatet via din egen spelsida. Spelet kan också rättas med programmet Rasti-Pekka.

Om du önskar se de rätta raderna, går det för sig med h-systemguiden. Tabellerna i guiden gäller om h-systemet innehåller det antal träffar som tabellen avser; då förverkligas något av resultatalternativen. Vid varje resultatkombination anges dess sannolikhet.

Flerveckorspel och stående spel

Utöver engångsspelet kan du spela finska Stryktips som flerveckorsspel i 2, 3, 5 eller 10 veckor samt som stående spel i Veikkaus webbtjänst. Stående spel är ett flerveckorsspel som debiteras från ditt spelkonto varje fredag. Det stående spelet fortsätter så länge det finns tillräckligt med pengar på spelkontot. Du kan avbryta ditt stående spel när du vill.