Menu

Spelvanor

Är du intresserad av att använda tjänsten Spelvanor som tillhandahålls av Svenska Spel, måste du läsa denna artikel först. Verktyget riktar sig mot spelare som använder deras spelsida eller spelar hos ombud och vill hålla koll på sitt spelande.

Först måste spelbolaget Svenska Spel få ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter i Spelvanor. Deras generella information om behandling av kunders personuppgifter och relevanta kontaktuppgifter hittar du på deras hemsida. Alla andra relevanta frågor för dig som inte vill spela för mycket casino och andra spel och vill slippa hamna i ekonomiska problem presenterar vi nedan.

Användning av dina personuppgifter om du är med i Spelvanor

All behandling av personuppgifter i verktyget Spelvanor sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Syftet med verktyget Spelvanor är att motverka överdrivet och riskfyllt spelande genom att ge dig möjlighet att ha kontroll på – och bli medveten om eventuella risker förknippade med ditt spelande.

Verktyget mäter förändringar i ditt spelande 5 veckor bakåt i tiden – för att därefter riskklassificera beteendet mot tillgänglig statistik för spelande. Syftet med att behandla dina personuppgifter i verktyget Spelvanor är att, av omsorg om dig, ge dig en personlig riskbedömning av ditt spelande och kunna vidta och erbjuda lämpliga åtgärder.

Om ditt spelande visar sig vara förknippat med hög risk att utveckla spelproblem får du ett meddelande om detta samtidigt som all direkt marknadsföring från Svenska Spel automatiskt avbryts.

Du kan dessutom komma att kontaktas med telefonsamtal. Syftet med telefonsamtalet är att förebygga och minska negativa konsekvenser i samband med överdrivet spelande och sker av omsorg om dig. Om du blir uppringd väljer du själv om du vill delta i samtalet eller inte.

Väljer du att inte delta i samtalet kommer Svenska Spel att fråga om du vill att Svenska Spel ringer dig vid ett annat tillfälle. Om du inte vill det kommer Svenska Spel inte att ringa upp dig igen. Vilka uppgifter som sparas kan du läsa om under punkten 7 nedan.

Som användare av Spelvanor kan du komma att erbjudas att delta i undersökningar, vilka kan genomföras som intervjuer eller gruppsamtal. Syftet med sådana undersökningar är att bidra med kunskap för att förbättra Spelvanor och Svenska Spels spelansvar. Deltagande i undersökningar är frivilligt och du får alltid först information om en undersökning innan du väljer om du vill delta eller inte.

Tiden som dina personuppgifter sparas

Behandlingen av dina personuppgifter i Spelvanor pågår från att du har godkänt behandlingen och så länge du är kund hos Svenska Spel. Spelvanor sparar information om din historiska riskprofil löpande i 18 månader. Skulle du välja att stänga av verktyget, sparar Spelvanor dina uppgifter i 30 dagar, ifall du skulle ångra dig.

Om du begär att uppgifterna ska raderas så raderas de omgående. Även de uppgifter du själv anger i verktyget, så som dina testresultat, kommer raderas. Du stänger av Spelvanor inne i verktyget under menyvalet ”Stäng av Spelvanor” längst ner på sidan. AB Svenska Spel ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och ser till att de hålls hemliga.

Riskbedömningen av ditt spelande

Riskbedömningen sker automatiserat baserat på dina spelmönster. Ditt spelande på allt från Lången tips till Bomben förslag jämförs med generell spelstatistik. Väljer du att göra ett test av dina spelvanor tas även ditt testresultat med i din personliga riskbedömning.

Bedömningen i Spelvanor baseras på information om hur du som kund har spelat:

 1. Vilka spel och i vilken omfattning
 2. Hur ofta och hur länge
 3. Hur mycket pengar du har satsat
 4. Födelseår
 5. Resultatet från självtest som du kan göra i verktyget.

Verktyget är frivilligt

Spelvanor är ett frivilligt verktyg. Dina personuppgifter kommer inte att behandlas i Spelvanor utan ditt uttryckliga samtycke. Spelvanor fungerar som en frivillig extra trygghet för dig i ditt spelande, oavsett vilken nivå du spelar på och hur ofta.

Om du väljer alternativet ”Jag godkänner inte” stängs Spelvanor av, vilket innebär följande:

 • Spelvanor behandlar inte dina personuppgifter och ditt spelbeteende i verktyget.
 • I och med att ditt spelbeteende inte registreras får du heller inga meddelanden från Svenska Spel om ditt spelande närmar sig en riskabel nivå.
 • Då urval och genomförande av telefonsamtal, som sker av omsorg om dig, kräver behandling av personuppgifter kan sådant inte genomföras.
 • Svenska Spel begränsar sin direktkommunikation (t.ex. e-post) till kunder i den högre riskgruppen (röd färg i Spelvanor).

Om du inte samtycker till Spelvanor kan Svenska Spel inte se din riskprofil och då kan inte sin direktkommunikation begränsas utifrån din risknivå. Du kan alltid på eget initiativ ändra dina kommunikationsval under Min Profil.

Information om vilka personuppgifter som behandlas

Ja, du har rätt att begära och få ut information om de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära information från Svenska Spel om de personuppgifter som behandlas av bolaget enligt lag. Detta gör du enklast genom att logga in på svenskaspel.se och gå in på Min profil, där du kan göra en beställning av registerutdrag.

I det fall dina personuppgifter är felaktiga eller inaktuella, har du rätt att begära att Svenska Spel rättar dem. För begäran om information, rättelse av uppgifter, frågor, återkallande av samtycke till medverkan i Spelvanor eller för att i övrigt utöva dina rättigheter avseende behandlingen kontaktar du Svenska Spel på AB Svenska Spel, Kundservice, 621 80 Visby. Du kan läsa mer om Svenska Spels behandling av personuppgifter här.

Typer av personuppgifter som behandlas i Spelvanor

De personuppgifter som behandlas i Spelvanor är: kön, födelseår, vilka spel du spelar, när du spelar, insättningar och uttag, gränsinställningar, automatisk riskbedömning av ditt spelande, och resultat från självtest som görs inom ramen för Spelvanor, de uppgifter du själv anger inne i verktyget såsom dina enkätsvar eller textkommentarer.

I samband med uppsökande telefonsamtal behandlar Svenska Spel följande personuppgifter:

 • det telefonnummer som du har lämnat till Svenska Spel,
 • tid och datum för uppringning,
 • ditt kundnummer och namn hos spelbolaget,
 • namn på uppringare,
 • om samtal genomförts eller skäl till varför det inte genomförts,
 • vilken information som delgetts dig i samtalet,
 • om överenskommelse kring ansvarsåtgärd träffats,
 • skattning av din motivation till förändring i början och slutet av samtalet,
 • skattning av din och uppringarens värdering av samtalet