Menu
Redbet Betting

Upp till 400 kr i GRATISBET utan omsättningskrav!

1
Hämta bonus!

Trender i spelbranschen 2019

De senaste trenderna på den svenska spelmarknaden präglas egentligen av två saker, det ena handlar om den nya spellagen som från och med 2019 ger alla seriösa bolag chansen att bedriva verksamhet i Sverige, den andra handlar om en ökad digitalisering av branschen och spelandet som sådant.

Rasande fart

Det går inte att analysera spelbranschen utan att ta hänsyn till digitaliseringen. Större plattformar som newcasinos.com/sv/ listar nya svenska casinon som en del av en utveckling i att kanalisera ut de bolag som med nya innovationer tar spelmarknaden till nya höjder och förmedlar dem ut mot en kundkrets som kräver säkerhet, tydlighet och underhållning. Och det rör sig uteslutande om digitaliserade produkter och tjänster.

En stor del av utvecklingen handlar om en yttre påverkan från digitaliseringen som får anses vara en förändring som kan jämställas med när industrialismen fick sitt genombrott i slutet av 1800-talet och i grunden förändrade företag, organisationer såväl som enskilda människors livsstil. Digitaliseringen är därmed ingen trend utan en genomgripande samhällsförändring som drabbar alla branscher, men för just spelbranschen är det en enorm drivkraft för innovationer och utveckling, då man på så många plan – organisatoriska som innovativa – helt anpassat sig till denna stora förändring.

Eller kanske inte anpassat sig, snarare är spelbranschen från grunden en del av digitaliseringens framväxt. De lever i en symbios. Men det finns fler trender som vi kommer få ta del av under 2019.

Gränsdragning mellan olika spelformer

Gaming och gambling är två verksamheter som ligger nära varandra, där gambling är odds- och andra spel på i första hand sport eller liknande tävlingar, medan gaming handlar om förströelse med exempelvis online casino eller andra typer av casinoinspirerade spel. Detta är gränser som sannolikt kommer att suddas ut alltmer, då det bland innovatörer och marknadsförare knappast finns någon gräns däremellan, utan man jobbar på likartat vis och tar inspiration från varandra. Kanske kommer vi få se mer av så kallade loot boxes, det vill säga paket med slumpat innehåll i tv- och dataspel.

Mobilen och nya förvärv

Alltmer görs via mobilen. Om det så handlar om bankärenden till att boka tid hos frisören. Inte minst gäller det vårt spelande, där spelbranschen är den verksamhet som jobbar mest med att anpassa nya tekniska innovationer för att konsumenterna ska kunna använda sig av mobilen. Branschens tillväxt som helhet handlar nästan uteslutande om ökat spel i mobilen. En annan trend som lär bli tydlig rätt så snart är att ju längre tiden går kan det bli svårare för de mindre bolagen att överleva, vilket lär leda till uppköp som gör att de större växer ytterligare på marknaden.

Konsumenten i fokus

Den stora och kanske mest märkbara kortsiktiga trenden lär dock handla om hur bolagen jobbar med konsumentskydd och spelansvar. Licensen i sig ställer högre krav än när de jobbade utan licens och dessutom pågår en kontinuerlig debatt i samhället kring dessa frågor, vilket innebär att man som framgångsrikt spelbolag idag måste ha utvecklade och vettiga idéer som sträcker sig utanför att enbart hålla sig till lagen i syfte att bibehålla ett ansvarsfullt spelande och dessutom garantera fullständig säkerhet för konsumenterna.