Menu

Systembets

System betting oddsDags att gå igenom systembets. Många har hört begreppet, men få vet hur spel på system fungerar. Det maximala antalet val som brukar vara tillåtet hos spelbolag på nätet för systemets satsningar är 8. Från de markerade valda skapar odds systemets satsningar olika multiplar som förklaras nedan.

 • Dubblar: En Double är en satsning på två val. Antalet korrekta förutsägelser ändrar mängden vinnande av systemets satsningar. Du måste få minst 2 val korrigeras för att börja vinna.
 • Tripplar: En Trippel är en satsning på tre val. Antalet korrekta förutsägelser ändrar mängden vinnande av systemets satsningar. Du måste få minst 3 val korrigeras för att börja vinna
 • X-Fold: En X-Fold (FyrFold, Femfold, osv) är en satsning på X-val. Antalet korrekta förutsägelser ändrar mängden vinnande av systemets satsningar. Du måste få åtminstone X-val korrigeras för att börja vinna.
 • Systemsatsning: Ett system satsning är ett enkelt sätt att kombinera 3-8 enkla satsningar. Huvudskillnaden mellan System-satsningen och Multipelinsatsen är att du inte behöver alla dina val för att vinna för att få en avkastning. Mängden du kan vinna beror på antalet korrekta resultat i dina val. Typer av systemsatsningar:
  • a) Trixie (4 satsningar) En Trixie består av fyra satsningar som involverar tre val från olika händelser:
   • 3 dubblar
   • 1 trippe
   • Minst 2 av dina val måste vara framgångsrika för att få en avkastning.
  • b) Patent (7 satsningar) Ett patent består av 7 satsningar som involverar 3 val från olika händelser:
   • 3 singles
   • 3 singlar
   • 3 dubblar
   • 1 trippel
   • Du behöver ett framgångsrikt urval för att garantera en avkastning
  • c) Yankee (11 satsningar) En Yankee består av 11 satsningar som involverar 4 val från olika händelser:
   • 6 dubblar
   • 4 tripplar
   • 1 fyrfaldig ackumulatorer
  • d) Lucky 15 (15 satsningar) En Lucky 15 består av 15 satsningar som involverar 4 val i olika händelser:
   • 4 singlar
   • 6 dubblar
   • 4 tripplar
   • 1 ackumulator
   • Du behöver ett framgångsrikt urval för att garantera en avkastning.
  • e) Super Yankee (26 satsningar) En Super Yankee (eller kanadensisk) består av 26 satsningar som involverar 5 val från olika händelser:
   • 10 dubblar
   • 10 trebles
   • 5 fyrfaldiga ackumulatorer
   • 1 femfaldig ackumulator
   • Du behöver minst 2 av dina val för att vinna för att få en avkastning.
  • f) Lucky 31 (31 satsningar) En Lucky 31 består av 31 satsningar som involverar 5 val i olika händelser:
   • 5 singlar
   • 10 dubblar
   • 5 fyrfaldiga ackumulatorer
   • 1 femfaldig ackumulator
   • Du behöver ett framgångsrikt urval för att garantera en avkastning.
  • g) Heinz (57 satsningar) En Heinz består av 57 satsningar som involverar 6 val från olika händelser:
   • 15 dubblar
   • 20 tripplar
   • 15 fyrfaldiga ackumulatorer
   • 6 femfaldiga ackumulatorer och
   • 1 sexfaldig ackumulator
   • Minst 2 av dina val måste vara framgångsrika för att få en avkastning.
  • h) Lucky 63 (63 satsningar) En Lucky 63 består av 63 satsningar med 6 val i olika händelser:
   • 6 singlar
   • 15 dubblar
   • 20 tripplar
   • 15 fyrfaldiga ackumulatorer
   • 6 femfaldiga ackumulatorer
   • 1 sexfaldig ackumulator
   • Du behöver ett framgångsrikt urval för att garantera en avkastning.
  • i) Super Heinz (120 satsningar) En Super Heinz består av 120 satsningar som involverar 7 val från olika händelser:
   • 21 dubblar
   • 35 tripplar
   • 35 fyrfaldiga ackumulatorer
   • 21 femfaldiga ackumulatorer
   • 7 sexfaldiga ackumulatorer och
   • 1 sjufaldig ackumulator
   • Minst 2 av dina val måste vara framgångsrika för att få en avkastning.
  • j) Goliath (247 satsningar) En Goliath består av 247 satsningar som involverar 8 val från olika händelser:
   • 28 dubblar
   • 56 tripplar
   • 70 fyrfaldiga ackumulatorer
   • 56 femfaldiga ackumulatorer
   • 28 sexfaldiga ackumulatorer
   • 8 sjufaldiga ackumulatorer och
   • 1 åttafaldig ackumulator
   • Du behöver minst 2 av dina val för att lyckas för att få en avkastnin.